Booking

Museum educators

„A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket is elfogadja, ha indokoljuk neki, és ha emberszámba vesszük.” Szabó Magda

Múzeumpedagógiai portfólió

A Szabó Magda Emlékház múzeumpedagógusaiként az írónővel együtt valljuk, hogy minden ember külön világ, egy sem ismétli meg önmagát s ez a gyermekekre még inkább igaz.

Szabó Magda csodákat rejtő ajtaját úgy szeretnénk kinyitni a múzeumpedagógiai foglalkozásokon, hogy a kulcsot mindenki maga találja meg.

Szabó Magda gyönyörűnek látta szülővárosát, hisz szülei is büszke debreceninek nevelték őt. A foglalkozásokon ezt a különleges optikát kívánjuk megmutatni mindenkinek.

Az írónő édesanyjáról, Jablonczay Lenkéről sokáig azt gondolta, bizonyosan tündér. Tudjuk, meséi nélkül nincs Bárány Boldizsár, nincs Tündér Lala, de Sziget-kék sem. Ezt a tündérporos mesevilágot éljük át a legkisebbekkel a foglalkozás keretein belül.

Az édesapa, Szabó Elek legalább annyira különleges személyiség volt, mint az édesanya. Szilárd hitet, erős magyarságtudatot, a játék örömét és a világ teremtményeire való rácsodálkozás fontosságát hagyta szeretett gyermekére. Az ő világát is érdemes bejárnunk.

Örömmel adjuk tovább kicsinyek és nagyok számára az olvasás szeretetét, melyet Szabó Magda kiskorától fogva érzékelt. Az írónő könyvespolca mellett rájövünk, hogy aki szeret olvasni és akinek a könyv a társa, annak mindig van barátja.

Múzeumpedagógiai gondolkodásmódunkra hatott az írónő hőseinek boldogságkeresése, az ember törékenységére figyelő, mégis erőt és bátorságot sugárzó, keresztyén értékeket őrző látásmódja. Szeretnénk, hogy a lényeget a foglalkozásokon résztvevők és a látogatóink is elvigyék magukkal: a világ gyönyörű és nagy felelősség embernek lenni benne.

Múzeumpedagógus: Pinczés Orsolya

Edit Hegyesiné Lázár

Edit Hegyesiné Lázár

Museum educator
Fruzsina Nyíri

Fruzsina Nyíri

Museum educator